SQL Server'da Komutların Çalışmasını Belli Bir Süre Bekletme

SQL Server’da çalıştırdığımız komutları belli bir süre bekletip tekrar çalıştırabilme olanağımız vardır. Bazı programlamla dillerinde bulunan Delay veya Thread.Sleep metodlarının aynısını SQL Server üzerinde de kullanabiliriz. WAITFOR DELAY komutu bu işlemi gerçekleştirmektedir.

Kullanımı aşağıdaki şekildedir:

-- 5 dakika bekletir.
WAITFOR DELAY '00:05';
 
-- 5 saniye bekletir.
WAITFOR DELAY '00:00:05';
 
-- 5 saat bekletir.
WAITFOR DELAY '05:00:00';