SignalR ile Gerçek Zamanlı Web Uygulamaları

Okuma Süresi: 1 dakika

SignalR, WebSocket protokolünü kullanarak gerçek zamanlı uygulamalar geliştirebileceğimiz bir kütüphanedir. Bugün basit bir sohbet uygulaması yapacağız.

Şimdi bir tane ASP.NET projesi açıp Package Manager Console’dan aşağıdaki komutu girerek SignalR için gerekli dosyaları projemize ekleyelim. (Package Manager Console’a ulaşmak için View->Other Windows -> Package Manager Console menüsünü kullanabilirsiniz.)

Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR

Projemize bir sınıf ekleyelim ve aşağıdaki kodları yazalım.

public class ChatHub : Hub
  {
    public void SendMessage(string message)
    {
      Clients.All.sendMessage(message);
    }
  }

Burada yazdığımız kodda sisteme bağlı tüm kullanıcılara yazılan mesajı iletiyoruz. Sunucu tarafındaki kodlama bu kadardır. Şimdi istemci tarafında kodlamaya başlıyoruz.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="SignalRExample.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.6.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery.signalR-2.0.2.min.js"></script>
  <script src='<%: ResolveClientUrl("~/signalr/hubs") %>'></script>
  <script type="text/ecmascript">
    $(function () {
      var chatHub = $.connection.chatHub;

      chatHub.client.receiveMessage = function (message) {
        $(".message").append(message + "<br>");
      };

      function SendMessage() {
        var message = $(".messageText").val();

        if (message != "" && message != null) {
          chatHub.server.sendMessage(message);
        }
      }

      $(".send").click(function (e) {
        SendMessage();
      });

      $.connection.hub.start();
    });
  </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <input type="text" class="messageText" /><input type="button" class="send" value="Gönder" />
    <div class="message">
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Javascript’te yazdığımız kodları tek tek açıklyalım:

 • var chatHub = $.connection.chatHub; satırı ile Hub sınımıfımızın JavaScript kısmında erişebilmek için yazdık. Sınıfımızın ismi Javascript tarafında camel case olarak yazılmıştır. Eğer pascal case veya başka bir adlandırma istersen sınıfımıza [HubName(“ChatHub”)] şeklinde yazabilirsiniz.
 • chatHub.client.receiveMessage satırı ile sunucu tarafında hub tetiklendiğinde çalışacak olan metotdur. Biz burada tetiklendiğinde div içerisine mesajı yazmaktayız.
 • chatHub.server.sendMessage(message); satırı ile sunucu tarafında bulunan SendMessage metodunu çağırıyoruz.
 • $.connection.hub.start(); satırı ile sayfamız yüklendiğinde hub’ın çalışmasını sağlıyoruz.

Kodumuzu derleyip iki farklı tarayıcı ekranında test edince aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü çıkmaktadır:

SignalR ile gerçek zamanlı web uygulamaları

Örnek projenin kodlarını indirmek için tıklayınız.

Trafi: Gerçek zamanlı toplu taşıma uygulaması

Okuma Süresi: 1 dakika

Trafi, destek verdiği şehirdeki toplu taşıma araçlarını gerçek zamanlı olarak analiz edip rota alternatiflerini sunan bir uygulamadır. Şu an destek verdiği ülkeler arasında Türkiye, Litvanya, Letonya ve Estonya bulunmaktadır. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde bulunan toplu taşıma sistemini kullanmaktadır.

Uygulama başlangıç, bitiş noktalarını sizden istemekte ve buna uygun rota alternatiflerini ekrana getirmektedir. Ekrana gelen rotaların yolculuk sürelerini ve ödeyeceğiniz ücreti de hesaplamaktadır. Ayrıca  zaman bilgisini de vererek rotaları filtreleyebiliyorsunuz.

Herhangi bir rota seçildiğinde gelen ekranda rotanın haritası, altında ise bineceğiniz toplu taşıma araçlarının kodları ve hangi duraklarda iniş-biniş yapacağınız zaman bilgisiyle beraber yazmakta.

iOS kullanıcıları buradan, Android kullanıcıları ise uygulamayı buradan  cihazlarına kurabilirler.

Uygulamanın web sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.