Code-First ile Üretilmiş Migration'ların SQL Çıktısının Üretilmesi

Entity Framework Code-First yöntemi kullanılarak geliştirilmiş uygulamalarda add-migration ve update-database komutlarını Package Manager Console üzerinden çalıştırdığımızda uygulamamızın kullanmış olduğu Connection String üzerinden değişiklikleri veritabanına uygulayabiliyoruz.

Ancak üretilen bu migrationları veritabanında herhangi bir değişiklik yapmadan SQL çıktısı olarak alabilmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

Update-Database -Script -SourceMigration:0

Bu komut sayesinde yapmış olduğumuz tüm migrationların SQL çıktısı ekrana gelecektir.