C# ile SVG'den PDF'e Dönüştürme

C# ile SVG ile oluşturulan grafikleri PDF çevirmek için internette pek çok 3. parti kütüphaneler bulunmaktadır. Ancak bu kütüphanelerin çoğu ücretlidir.

Inkscape ücretsiz bir vektörel grafik yazılımıdır. Inkscape’i komut satırından çalıştırarak çeşitli işlemleri yaptırabiliyoruz. Bizde uygulamamız içerisinden Inkscape’i çalıştırarak SVG formatındaki dosyalarımızı PDF formatına çevirebiliriz.

İlk önce buraya tıklayarak Inkscape’i bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonra Visual Studio üzerinde bir Windows Form projesi açalım ve projemizin ana dizinine Inkscape klasörünü kopyalayalım. Aşağıdaki şekilde formumuzu tasarlayalım.

form

Formu bu şekilde tasarladıktan sonra aşağıdaki şekilde kodlarımızı yazalım.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
 
namespace SVGtoPDF
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string SVGFile = String.Empty;
    string PDFFile = String.Empty;
 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void btnSVGSec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog())
      {
        if (dialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          SVGFile = dialog.FileName;
          txtSVG.Text = SVGFile;
        }
      }
    }
 
    private void btnPDF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (SaveFileDialog dialog = new SaveFileDialog())
      {
        if (dialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          PDFFile = dialog.FileName;
          txtPDF.Text = PDFFile;
        }
      }
    }
 
    private void btnDonustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ProcessStartInfo processInfo = new ProcessStartInfo();
      processInfo.FileName = Environment.CurrentDirectory + "\\Inkscape\\inkscape.exe";
      processInfo.Arguments = String.Format("--without-gui --export-pdf=\"{0}\" \"{1}\"", txtPDF.Text, txtSVG.Text);
      processInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
 
      Process process = Process.Start(processInfo);
      process.WaitForExit();
 
      MessageBox.Show("Dönüşüm tamamlanmıştır.");
    }
  }
}

Yazdığımız kodda Inkscape’i çalıştırdığımız argümanlar önemlidir. –without-gui Inkscape’in GUI modunda açılmamasını belirttik. –export-pdf parametresi ise PDF dosyanın nereye kaydedileceğini belirtir. Son parametre ise dönüştürülecek SVG dosyasını gösterir.