ASP.NET'te Page_Load Olayının Master Page'deki Page_Load Olayından Önce Tetiklenmesi

ASP.NET’te bazı durumlarda sayfa yüklemeden önce bazı işlemlerin yapılması gerekebilir. Örneğin kullanıcı doğrulaması gibi.

Bu gibi durumlarda hem sayfalarda hem de Master Page’lerde Page_Load olayı kullanılır. Ancak bu olayda sayfanın içeriği oluşturulmaktadır. Sayfanın içeriği oluşturulmadan önce bu kontrolleri yapabilmemiz için Page_Init ve Page_PreRender olayları kullanılır.

Master Page dosyalarımızda Page_Init, normal sayfalarımızda ise Page_PreRender olayı kullanılır. Örnek kullanımları aşağıdaki gibidir:

Master Page

protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) { /*Olay gövdesi */ }

Sayfalar

protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e) { /*Olay gövdesi*/ }